Menu 0982 141 203

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI: KCN VÂN TRUNG, VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Cập nhật: 30/01/2018
Lượt xem: 0

Dự án trên tổng diện tích đất: 16.376,3m2

Tổng diện tích xây dựng: 14,000m2.

Gồm 2 tầng: 

+ Tầng 1: 11.000m2

+ Tầng 2: 3.000m2

Dự kiến hoàn thành tháng 7.2018

 

 


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |