Menu 0982 141 203

Quy trình ứng tuyển

Cập nhật: 12/01/2018
Lượt xem: 15

  

 

I. GỬI CV/ HỒ SƠ:
- Tìm kiếm thông tin tuyển dụng/ cơ hội nghề nghiệp trên website của M.One các trang tuyển dụng hoặc thông báo nội bộ, người giới thiệu,
- Điền mẫu thông tin ứng viên – Download mẫu trên website của M.One
- Gửi bản thồn tin ứng viên/ hoặc công việc đến hộp thư: Phanhuy.mone@gmail.com

- Chúng tôi khuyến khích ứng viên gửi bản thông tin ứng viên/ cv qua mail. ( để tiện lợi, giảm thiểu thời gian của ứng viên)
- Ứng viên có thể nộp hồ sơ bản cứng đến văn phòng của M.One.

II. PHỎNG VẤN/ TEST
- Phòng nhân sưu liên hệ ứng viên đạt yêu cầu trao đổi/ phỏng vấn
- Việc liên hệ với ứng viên có thể qua mail, gọi điện thoại trao đổi, phỏng vấn trước và đặt lịch.
- Ứng viên tham gia trao đổi/ phỏng vấn hoặc làm bài test/kiểm tra, tuỳ theo vị trí công việc.

III. TRAO ĐỔI TRƯỚC THỬ VIỆC

- Ứng viên đạt yêu cầu, trao đổi trực tiếp về cơ hội nghề nghiệp gồm:

  • Tiền lương 
  • Chế độ
  • Điều kiện làm việc
  • Mục tiêu/ kế hoạch công việc
  • Lộ trình nghề nghiệp

IV. HỘI NHẬP, ĐÀO TẠO, ĐÁNH GIÁ
- Hội nhập:
- Đào tạo:
- Đánh giá:


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |